ดินผสม Green&Grow

เนื้อร่วนซุย ระบายน้ำ ถ่ายเทอากาศดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ส่วนผสมหน้าดินดี มีส่วนผสม ดินร่วน, ขุยมะพร้าว, ขี้เถ้าแกลบ, แกลบหมัก, ปุ๋ยหมัก, เพอร์ไลท์, แหน

  • เนื้อร่วนซุย ระบายน้ำ ถ่ายเทอากาศดี
  • มีการตรวจคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านดิน- ปุ๋ย มีการตรวจวิเคราะห์ดินทางเคมี ทุกเดือน
  • ค่าความเป็นกรด – เบส อยู่ 7.00 (กลาง)
  • ค่า pH ที่ เหมาะสมกับพืชควรอยู่ในช่วง 6 – 7 ซึ่งดินผสมอยู่ในช่วงที่เหมาะสม
  • ค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0.91 – 0.97 dS/m ถือว่าไม่มีความเค็ม ไม่มีผลเสียต่อพืชหรือมีน้อยมาก
  • ระดับธาตุอาหาร ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพเทสเซียม ( N, P, K) เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
  • เหมาะสำหรับปลูกไม้ประดับ ไม้ดอก ผัก ไม้พุ่ม ไม้ผล พืชผักทุกชนิด

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้